Chuyên lĩnh vực - Công Ty TNHH TM & DV TƯỜNG KHOA

Chuyên lĩnh vực - Công Ty TNHH TM & DV TƯỜNG KHOA

Chuyên lĩnh vực - Công Ty TNHH TM & DV TƯỜNG KHOA

Chuyên lĩnh vực - Công Ty TNHH TM & DV TƯỜNG KHOA

Chuyên lĩnh vực - Công Ty TNHH TM & DV TƯỜNG KHOA
Chuyên lĩnh vực - Công Ty TNHH TM & DV TƯỜNG KHOA

Chúng tôi chuyên cung cấp:

  •  Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE): Giầy, nón và kính an toàn
  • Thiết bị đo khí độc (hazardous gases) CO, H2S, NH3 v v
  • Thiết bị chống rơi: dây an toàn toàn thân
  • Thiết bị cứu sinh trong không gian hạn chế và còn nhiều sản phẩn an toàn khác
  • Huấn luyện an toàn 

 

 

Tin tức khác

Hỗ trợ trực tuyến
Safety Training -
Sales Team -
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop